Verwijzers

De verwijzers van Spoor 11 komen uit het samenwerkingsinitiatief van GGZ Rivierduinen en Nieuwland Werk Taal Zorg. Zij zorgen voor sturing, stimulering en structuur bij Spoor 11. Er wordt met elke deelnemer een begeleidingsplan opgesteld om zo de voortgang te controleren en te motiveren. Een veilige en plezierige werksfeer moet er aan bijdragen dat deelnemers zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Daarbij spelen de zorgverleners een adviserende rol in de toekomstige loopbaan van de deelnemers. Het versterken van de zelfredzaamheid van uw cliënt staat centraal in onze werkwijze. Ervoor zorgen dat deelnemers weten en voelen dat ze de macht over hun leven in eigen handen hebben. Binnen beschermde werkplekken werken wij samen met uw cliënt aan arbeidsvaardigheden, gevoel van verantwoordelijkheid en vergroting van invloed op de werkvloer.

Doel

Het doel van een traject bij Spoor 11 is dat uw cliënt op den duur weer deel neemt aan de reguliere arbeidsmarkt. Met iedere deelnemer voeren wij een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek stellen wij een trajectplan op waarin de ondersteuningsdoelen centraal staan. In dit plan beschrijven wij de activiteiten en doelen die uw cliënt nodig heeft om succesvol te re-integreren op de arbeidsmarkt. De trajectbegeleider van GGZ Rivierduinen of de consulent van Nieuwland Werk Taal Zorg begeleidt de cliënt eventueel verder na de re-integratie. Hierbij kan jobcoaching, een Werk-Fit traject of Traject naar Werk worden ingezet via UWV.

Intake

Wij maken graag kennis met u en uw cliënt en maken graag een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek lichten wij u en uw cliënt verder in over Spoor 11 als organisatie en over onze diensten. Afhankelijk van de diensten die uw cliënt nodig heeft maken wij dan afspraken. Bijvoorbeeld over planning, de vorm en intensiteit van de begeleiding, en een voortgangsrapportage. Aan de hand van dit gesprek vullen wij een intake formulier in. Indien wenselijk, kunnen meerdere oriëntatie- of intakegesprekken worden ingepland.