Trajectbegeleiding

On The Job

De “On The Job” activiteit van Spoor 11 is erop gericht om de algemene arbeidsvaardigheden van de cliënt te vergroten. Denk daarbij aan het opbouwen van arbeidsritme en draagkracht. Deze activiteit is afgestemd op de wensen en doelstellingen van uw cliënt, zoals vastgelegd in het persoonlijke trajectplan. Veel cliënten beginnen met een werkweek van drie dagdelen en breiden dat gedurende het traject uit (tot maximaal 8 dagdelen per week). Het (weer) leren omgaan met impliciete en expliciete gedragsregels is onderdeel van de training. Bijvoorbeeld op tijd komen, aanhouden van pauzetijden en afmelden bij ziekte. Wij toetsen regelmatig de voortgang op deze punten en stellen deze bij indien mogelijk of noodzakelijk. Uiteindelijk is het doel om de vaardigheden van uw cliënt zodanig op te bouwen, dat bemiddeling en plaatsing op een passende werkplek mogelijk wordt.

Trajectplan

In het trajectplan maken wij afspraken met uw cliënt over welke vormen van begeleiding ingezet worden. Wij inventariseren wat de arbeidsmogelijkheden zijn van uw cliënt. Daarbij gaan wij uit van o.a. opleidingen, werkervaring, competenties, sociale redzaamheid, flexibiliteit, mobiliteit en persoonlijke wensen en criteria van uw cliënt. Ook kijken wij naar de belemmeringen en kansen voor uw cliënt met betrekking tot de arbeidsmarkt. Het doel is om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw cliënt in relatie tot de arbeidsmarkt. Daarmee bepalen wij welke begeleiding nodig is en in welke vorm. De begeleiding stemmen wij af op de mogelijkheden, wensen en doelstellingen van uw cliënt. Deze begeleiding kan bestaan uit:

  • Onderzoek naar draagkracht en draaglast van uw cliënt
  • Onderzoek naar welke ondersteuning nodig is voor terugkeer naar werk
  • Uitbouwen van werkritme en arbeidsvaardigheden
  • Onderzoek naar de interesses van uw cliënt
  • Voorbereiding op een gesprek met het UWV of de arbodienst
  • Samen vacatures zoeken, zowel voor betaald als vrijwilligerswerk
  • Samen zoeken naar een geschikte plek
  • Ondersteuning bij het solliciteren
  • Interpretatie van wetgeving die toepasbaar is op de situatie van uw cliënt